Over Helder

Ilse Hagelstein

Mijn naam is Ilse Hagelstein. Als docent heb ik inmiddels meer dan tien jaar ervaring als docent en mentor, zowel in reguliere klassen als voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.

In 2008 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs, deze opleiding heb ik gevolgd bij Iselinge Educatieve Faculteit te Doetinchem. In het laatste jaar van deze opleiding vond ik een vacature op een middelbare school, er werd gezocht naar een docent in de Engelse taal. Hier heb ik les mogen geven aan klassen binnen de mavo, havo en vwo afdeling. Inmiddels ben ik al weer meer dan tien jaar werkzaam als docent Engels op een school voor vmbo. Hier heb ik ervaring opgedaan door te werken met eerste tot en met vierde klassen binnen alle leerwegen die het vmbo heeft. Deze doelgroep beviel me zo goed dat ik besloot mijn bevoegdheid tot docent Engels te gaan behalen. Deze opleiding heb ik in 2012 afgerond aan de Hogeschool Utrecht.

Naast bovenstaande opleidingen heb ik in augustus 2018 de Master Educational Needs afgerond waardoor ik ook als intern begeleider coaching en ondersteuning aan leerlingen en docenten biedt op diverse gebieden van het onderwijs. De coaching kan te maken hebben met het vakgebied Engels, maar ook met de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften of op het gebied van sociale vaardigheden, studievaardigheden of andere executieve functies die nodig zijn om tot leren te komen. Door een specialisatie op het gebied van leer- en gedragsproblemen heb ik kennis en ervaring op kunnen doen in het werken met moeilijk lerende leerlingen of kinderen met speciale onderwijsbehoeften door ASS-problematiek, ADHD etcetera.

Door alle ervaringen en opleidingen heb ik besloten dat ik kinderen en jongeren graag help met de dingen die zij lastig vinden, onder andere door het aanbieden van studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en dagelijkse bezigheden in de ambulante begeleiding. Met mijn eigen praktijk, Helder, wil ik die expertise nu gaan inzetten om kinderen en jongeren optimale kansen te bieden op een succesvolle schoolcarrière en een mooie toekomst.